WWA. Compleet overzicht van tijdsbesteding en inhoudelijk resultaat.

Met WWA weet u waar uw tijd en die van uw medewerkers aan wordt besteed. U krijgt duidelijk in beeld wat de verhouding is tussen de tijdsbesteding aan direct productieve uren en de indirecte uren. En de ingewikkelde verlofberekeningen en verlofregistraties conform CAO zijn ingebouwd. Bovendien genereert u desgewenst inhoudelijke informatie per activiteit. Daarmee houdt u grip op de inhoudelijke voortgang.

Wat is WWA

WWA staat voor Welzijn Website Applicatie. Het betreft een programma (applicatie), bedoeld voor het registreren en verantwoorden van bestede uren eventueel in combinatie met gerealiseerde output, deelnemers en inhoudelijke verantwoording. Het programma is gecertificeerd door EDP Auditors van een onafhankelijk accountantskantoor, die met name hebben beoordeeld in hoeverre binnen de applicatie sprake is van aantoonbaar werkende interne controles (op de aspecten integriteit, exclusiviteit, controleerbaarheid en continuïteit). Het programma draait geheel via internet en is daarmee, zoals dat heet, webbased opgezet. Zowel het invoeren van gegevens (door medewerkers) als het genereren van rapportages (door dezelfde medewerkers en/of door leidinggevenden) gaat uitsluitend online, dus: vanachter een PC, waarmee op internet is gesurft naar het vaste webadres www.welzijn-net.org. Ingevoerde gegevens worden meteen, dus zonder enige tijdsvertraging, verwerkt en zijn aldus direct beschikbaar voor rapportages. WWA kan logischerwijs vanaf alle plaatsen, waar kan worden gewerkt met een PC met internetaansluiting, 24 uur per etmaal worden gebruikt. WWA is ontwikkeld door Hordijk & Hordijk BV in samenwerking met Brug-IT.
WWA beschikt tevens over een cliëntendossier. Geschikt voor instellingen die met individuele cliënten werken maar ook zeer geschikt voor sociale wijkteams.

Voor wie is WWA

Het programma is geschikt voor organisaties met enkele medewerkers tot grote organisaties.
Het programma biedt voldoende mogelijkheden om het geheel naar wens in te richten.
Een organisatie kan ook haar complete sociale wijkteam in WWA laten registreren en zelf de regie voeren.

Voordelen van WWA

  • Goede controle op de volledigheid en juistheid van de registratie
  • Signalering van registratie achterstanden
  • Uitgebreide rapportages / dashboard
  • CAO Welzijn en CAO Recron zijn volledig geïntegreerd
  • Mogelijkheden om te koppelen met andere programma’s
  • Volledig webbased en apps zijn toegankelijk via alle mobiele apparaten ( PC, mobiel, tablet)
  • Gecertificeerd voor accountscontrole en door MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
  • Uitermate geschikt voor sociale wijkteams
  • WWA is geschikt voor kleine en (middel)grote organisaties. Een organisatie tot vijftig medewerkers gebruikt WWA al voor nog geen vijf euro per medewerker per maand.