Algemene verordening gegevensbescherming

 Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is een verplichting voor iedere organisatie.

Door onze specifieke kennis in de maatschappelijk sector kunnen wij u snel op weg helpen om te voldoen aan de AVG. 

 Met een Quick scan bepalen we waaraan uw organisatie moet voldoen.

Wij helpen u onder andere verder met:

  • AVG documenten
  • Verwerkingsregister
  • Incidentenregister
  • Autorisatie matrix

 Wilt u zoveel mogelijk zelf doen, dan kunnen wij  u in ongeveer 8 uur op weg helpen. Daarbij leveren wij  de nodige documenten en formats en controleren of u op de juiste weg bent.

 We kunnen ook het hele traject van u overnemen en indien wenselijk de Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor u zijn.

 Als hulpmiddel bieden wij een website waarop u de verschillende onderdelen en documenten  kunt vastleggen en bijhouden.

 Heeft u interesse, wilt u meer informatie of ben u benieuwd  naar de kosten, neem dan contact met ons op.