Duidelijke, maar eenvoudige registratie

In 2002 introduceerde Hordijk & Hordijk BV een methodiek voor maatschappelijke organisaties om eenduidige afspraken te maken met opdrachtgevers.
Op basis van die methodiek is onze online registratie software ontwikkeld. Met Welzijn Website Applicatie (WWA) leggen uw medewerkers eenvoudig tijd en resultaten vast. Het Opdrachtenregister (ORA) biedt u overzicht van uitstaande opdrachten, zowel inhoudelijk als financieel.


Tijd & Resultaat registratie

Welzijn Website Applicatie

WWA is een online programma voor tijd en resultaat registratie. De basis van het programma is het vastleggen van bestede tijd aan activiteiten. Hieraan kunnen zeer flexibel andere items worden gekoppeld, zoals een vragenformulier voor inhoudelijke verantwoording of het aantal deelnemers. Voor medewerkers resulteert dit in een snelle en eenvoudige registratie.
Managers hebben een goede controle op de volledigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens.
In WWA is de volledige verlofberekening conform CAO welzijn en CAO Recron opgenomen. Deze worden te allen tijde up to date gehouden.
WWA is uitermate geschikt voor zowel grote als kleine maatschappelijke organisaties.


Online Subsidieregister

Opdrachten Register Applicatie

ORA is een online subsidieregister met een actieve signalering wanneer actie moet worden ondernomen. Het geeft een goed overzicht van de uitstaande opdrachten, zowel inhoudelijk als financieel.
De gegevens van ORA kunnen worden gekoppeld aan WWA, maar het kan ook als een zelfstandig programma worden gebruikt.


opdrachtenregister online@2x